Monday, January 19, 2015

Monday, January 19, 2015 12:30 am by M. in , ,    No comments
There are still languages in which the Brontë novels are first translated into. This is the first translation into Catalan of Anne Brontë's The Tenant of Wildfell Hall:
La Llogatera de Wildfell HallAnne Brontë
Translated by Joan Antoni Cerrato
El Gall Editor
Col·lecció: El Cabàs, 2014
ISBN: 978-84-92574-96-4

La llogatera de Wildfell Hall conté una ironia tràgica i un enginy agosarat. Ens conta veritats d’una manera apassionada, a voltes tot fent ús d’ecos bíblics. Aquesta obra mestra porta l’indiscutible distintiu de les germanes Brontë. El llibre sencer és narrat en primera persona, cosa que fa més versemblants els sentiments dels personatges, que són retratats amb acurada precisió. Responen a una simbologia ben concreta, especialment pel que fa a Arthur Huntingdon, el marit cruel i viciós.
The publisher's blog interviews the translator here.


0 comments:

Post a Comment