Sunday, June 20, 2021

Sunday, June 20, 2021 1:28 am by M. in    No comments
A recent Brontë-related thesis:
Veroonika Remets
University of Helsinki, Faculty of Arts
2021

Tutkimuksessani tarkastelen, kuinka John Miltonin käsitys pariskuntien yhteensopivuudesta avioliitossa hänen runossaan Kadotettu paratiisi (1667) ja avioeroa käsittelevässä lehtisessä vaikuttivat Charlotte Brontën kerrontaan rakkaussuhteista Kotiopettajattaren romaanissa (1847). Miltonin ajatukset avioliitosta olivat hyvin edistyksellisiä, ja hänen myönteinen asenteensa naisia kohtaan mahdollisti naiskirjailijoille, kuten Brontëlle, hänen ajatuksiensa omaksumisen. Romaanissaan Brontë kuvailee ihanteellista avioliittoa perustuen Miltonin ajatuksiin kumppaneiden yhteensopivuudesta ja -sopimattomuudesta. Tutkin sekä naisten että miesten näkökulmia avioliittomarkkinoihin, ja niihin liittyvien asenteiden vaikutusta avioliittojen solmimiseen. Tämä onnistuu tutkimalla herra Rochesterin ja Janen kokemuksia, joissa on vahvasti läsnä Miltonin määritelmä onnistuneesta ja epäonnistuneesta parisuhteesta ja naisen roolin uudelleen määritteleminen. Miesnäkökulma paljastaa kuinka avioliittomarkkinat lisäävät paineita nuorille kokemattomille miehille puolison valinnassa ja painottavat rakkauden sijaan rahallista hyötyä. Naisnäkökulma paljastaa, kuinka naisten kauneus ja naiselliseksi miellettyjen taitojen harjoittaminen on asetettu koulutuksen edelle. Tämän lisäksi naisia pidetään miesten jatkeina, ja heiltä odotetaan hiljaista alistumista. Tällä Brontë osoittaa, että avioliiton merkitys kärsii pyrkimyksestä saavuttaa taloudellista hyötyä kumppanuuden ja rakkauden sijaan. Brontë purkaa näitä asenteita ja esittää mahdollisia ratkaisuja noidankehän lopettamiseksi. Hän ehdottaa avioliittomarkkinoiden asenteiden ja arvojen muuttamista, sillä rahan asettaminen rakkauden ja ihmisläheisyyden edelle luo pohjan epäterveellisille suhteille. Hän myös painottaa kumppanien itsenäisyyttä ja oikeutta toteuttaa itseään. Tutkimukseni osoittaa, että Brontë aktiivisesti hyödyntää Miltonin runoa ja proosaa viedäkseen eteenpäin Miltonin täydellisen avioliiton uudelleenkuvausta ja avioliiton uudistusta sekä lisätäkseen omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan siihen liittyen.


0 comments:

Post a Comment