Sunday, October 26, 2014

Sunday, October 26, 2014 12:30 am by M. in ,    No comments
A new chance to see the Wuthering Heights "adults-only" adaptation by Julia Holewińska and Kuba Kowalski, first premiered in Warsow, Poland in 2012:
Wichrowe Wzgórza
Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza
Warszawa

26.10.2014 19:00
27.10.2014 19:00
28.10.2014 19:30

Adapted by  Julia Holewińska and Kuba Kowalski
Directed by  Kuba Kowalski
With Monika Obara / Lena Frankiewicz , Natalia Rybicka, Anna Smołowik, Miron Jagniewski,  Marcin Januszkiewicz, Krzysztof Koła , Wojciech Solarz, Wojciech Żołądkowicz and Lena Frankiewicz


Hollywood zobaczyło w Wichrowych wzgórzach materiał na wielki melodramat, opowieść o tragicznej miłości w efektownej scenerii ponurych wrzosowisk. Adaptując powieść na potrzeby filmu uproszczano jej wymowę, uładzano bohaterów, wreszcie amputowano jej kluczową drugą część – banalizując w ten sposób arcydzieło Emily Brontë. (...) Próbujemy z Julią Holewińską spojrzeć na Wichrowe Wzgórza jak na swoistą „encyklopedię miłości”. Brontë zawarła w swojej powieści niezliczoną ilość wzorców miłosnych relacji, od tych bratersko-siostrzanych, poprzez miłość rodzicielską i synowską, koncentrując się wreszcie na związkach kochanków. Dokonując wiwisekcji uczuć stawia swoją główną bohaterkę Katarzynę przed fundamentalnym wyborem między tym, co racjonalne, kontrolowane, gwarantujące rozwój, ale i stawiające wzajemne ograniczenia, a tym, co irracjonalne, niebezpieczne, twórcze, ale i autodestrukcyjne. Relacja Katarzyny i Heathcliffa, najistotniejsza zarówno w powieści jak i naszej adaptacji, to utopijna wizja miłosnego związku funkcjonującego poza jakimkolwiek kontekstem kulturowym: uczucie łączące przybrane rodzeństwo wymyka się klasyfikacji, istnieje poza językiem czy konwenansem, jest gwałtowne, nie uznaje kompromisów, jest wreszcie niebezpieczne i destrukcyjne.

0 comments:

Post a Comment